ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Smart Beam ឧបករណ៍​បញ្ចាំង​រូប​ដ៏​តូចច្រឡឹង​ទម្ងន់​ជាង​១​ខាំ

Smart Beam ឧបករណ៍​បញ្ចាំង​រូប​ដ៏​តូចច្រឡឹង​ទម្ងន់​ជាង​១​ខាំ

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ សីហា ២០១៣ | ១៥:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

និពន្ធនាយកទស្សនាវដ្ដី Sovrin បង្ហាញ Smart Bean Projector ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com