ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Sony សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍​ស៊េរី​ថ្មី​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា

Sony សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍​ស៊េរី​ថ្មី​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៩ សីហា ២០១៣ | ១៥:៥៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទូរទស្សន៍ Sony 4kLEDTVs ស៊េរី X ត្រូវបានសម្ពោធលក់នៅភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com