ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ដូចម្ដេច​ដែល​ហៅ​ថា​និស្សិត? ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​សង្គម? អាច​គ្រោះថ្នាក់​អ្វី​ខ្លះ?

ដូចម្ដេច​ដែល​ហៅ​ថា​និស្សិត? ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​សង្គម? អាច​គ្រោះថ្នាក់​អ្វី​ខ្លះ?

វិភាគសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៩ មីនា ២០១៦ | ១១:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
តុង សុប្រាជ្ញ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រុម​និស្សិត​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក ស្រី ចំរើន ក្នុង​ពេល​ស្ដាប់​លទ្ធផល​នៅ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​កន្លង​មក។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

បើ​តាម​អត្ថន័យ​ទូទៅ​គឺ​និស្សិត​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​ដែល​រៀន​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ ឬ​ក៏​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​កម្រិត​ឧត្តម​សិក្សា​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999