ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ត្រូវ​បង្កើន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពី​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី តែ​បន្ថយ​ស្រា

ត្រូវ​បង្កើន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពី​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី តែ​បន្ថយ​ស្រា

វិភាគសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ មករា ២០១៥ | ១០:៥១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
តុង សុប្រាជ្ញ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

យុវវ័យ​​​​ពីរ​នាក់​ បើក​បរ​ម៉ូូតូ​​មិន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ហើយ​​និយាយ​ទូរស័ព្ទ​​ ដោយ​បំពាន​ច្បាប់​​ចរាចរ​ណ៍​​កាល​ពី​ថ្មីនេះ​​។ រូបថត តុង សុប្រាជ្ញ

«ថ្ងៃនេះ​ថ្ងៃស្អែក កុំឲ្យ​មាន​គ្រោះ ថ្នាក់​ចរាចរណ៍!» តែ​ថ្ងៃ​ខាន​ស្អែក នៅ តែ​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដដែល? បើ​និយាយ​ពី​អត្រា​ស្លាប់​កើន​ឡើង​ជាង​មុន​គឺ ៦ នាក់​ក្នុង ១ ថ្ងៃ​ហើយ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ​គណនា​ទៅ​ឃើញ​ថា កម្ពុជា ខាត​បង់​ទឹក​ប្រាក់​ប្រមាណ ៣៣៧ លាន​ដុល្លារ​ដោយសារ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍ (HIB, 2013)។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999