ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ថ្នាំ​កែរោគ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ

ថ្នាំ​កែរោគ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ

វិភាគសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ មីនា ២០១៥ | ០៩:៣៤

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សន្ដិសុខ ក្រុង​ហុងកុង ប្រើ​ដំបង​បង្ក្រាប​ក្រុម​បាតុករ​គាំទ្រ​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ កាលពី ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤។ AFP

ជាទូទៅ​ក្រុម​និស្សិត​បញ្ញវន្ត​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា «ក្រុម​ស្អី​ក៏​ប្រឆាំង»។ គេ​ប្រឆាំង​គ្រប់​របប​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​សង្គម។ ក៏ប៉ុន្តែ​កម្លាំង​យុវជន​តែ​មួយ​មុខ​មិន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​របប​នយោបាយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឬ​ដួល​រលំ​បាន​ទេ។ វា​ជា​ការ​ចាំបាច់​ដែល​ត្រូវ​មាន​ការ​ជួយ​ពី​ចលនា​មហាជន គណបក្ស និង​ក្រុម​យោធា។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com