ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កំពូល​ដាក់​ទោស​ឈ្មួញ​ថ្នាំ​ញៀន​ពីរ​នាក់​ក្នុង​ម្នាក់ ៨​ឆ្នាំ

កំពូល​ដាក់​ទោស​ឈ្មួញ​ថ្នាំ​ញៀន​ពីរ​នាក់​ក្នុង​ម្នាក់ ៨​ឆ្នាំ

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ មីនា ២០១៤ | ១៣:០១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
គឹម សារុំ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ជនជាប់ចោទពីរនាក់ នៅតុលាការកំពូលម្សិលមិញ គឹម សារុំ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999