ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បញ្ជូន​ជន​១៩​នាក់​ក្នុង​៤៤​នាក់​ដែល​ឃាត់​ខ្លួន​នៅ​ផ្ទះ​សំណាក់​ហ្គោល​ហោស៍​ទៅ​កាន់​តុលាការ

បញ្ជូន​ជន​១៩​នាក់​ក្នុង​៤៤​នាក់​ដែល​ឃាត់​ខ្លួន​នៅ​ផ្ទះ​សំណាក់​ហ្គោល​ហោស៍​ទៅ​កាន់​តុលាការ

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ វិច្ឆិកា ២០១២ | ១៦:៤០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
គឹម សារុំ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនដែលឃាត់ខ្លួននៅផ្ទះសំណាក់ហ្គោលហោស៍សហការី

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍