ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពលករ​ខ្មែរ​រងគ្រោះ ៦នាក់​ត្រូវ​បញ្ជូន​មក​ពី​ម៉ាឡេស៊ី​ថ្ងៃ​នេះ

ពលករ​ខ្មែរ​រងគ្រោះ ៦នាក់​ត្រូវ​បញ្ជូន​មក​ពី​ម៉ាឡេស៊ី​ថ្ងៃ​នេះ

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ មិថុនា ២០១៣ | ១៤:១២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ពលករ​ខ្មែរ​រងគ្រោះ​ចំនួន​៦​នាក់ នឹង​ធ្វើ​មាតុភូមិ​និវត្តន៍​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​មួយ​របស់​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999