ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ភ្នាក់ងារ ទទក ម្នាក់​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លូន​រឿង​ជំពាក់​ប្រាក់​មិន​សង

ភ្នាក់ងារ ទទក ម្នាក់​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លូន​រឿង​ជំពាក់​ប្រាក់​មិន​សង

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៣ មិថុនា ២០១៣ | ១៤:១៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ចម្រូង​ថ្មស្រួច​ផុស​ឡើងច្រូង​ច្រាង​លាយឡំ​នឹង​រុក្ខជាតិ​បៃតង​។

កំពង់ធំៈ ភ្នាក់ងារ​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​ម្នាក់ ប្រចាំ​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ ចាប់​ខ្លួន​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ពាក់​ព័ន្ធ​ករណី​ឆបោក​ប្រាក់​ជិត​២០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក ប៉ុន្តែ​ខាង​សាច់​ញាតិ​ថា ជំពាក់​បំណុល​តែ​ជាង​៤ម៉ឺន​ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com