ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មក​ពី​ថៃ​ញៀន​ថ្នាំ​វ៉ៃ​ម្តាយ​នឹង​គល់​ឫស្សី​ស្លាប់

មក​ពី​ថៃ​ញៀន​ថ្នាំ​វ៉ៃ​ម្តាយ​នឹង​គល់​ឫស្សី​ស្លាប់

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ មេសា ២០១៣ | ១៣:០០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កំពង់ចាមៈ បុរស​ញៀន​ថ្នាំ​ម្នាក់ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​ស្រុក​ស្ទឹង​ត្រង់ ចាប់​ខ្លួន​បញ្ជូន​ភ្លាមៗ​ទៅ​តុលាការ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម បន្ទាប់​ពី​បុរស​នោះ​បាន​វាយ​សម្លាប់​ម្ដាយ​ខ្លួន​ឯង​នឹង​ព្រនង់​គល់​ឫស្សី។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com