ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សមត្ថកិច្ច​ខក​ខាន​បញ្ជូន​ក្រុម​ឧកញ៉ា​គ្រឿង​ញៀន​ទៅ​តុលាការ​តែ​លើក​មក​ថ្ងៃ​នេះ

សមត្ថកិច្ច​ខក​ខាន​បញ្ជូន​ក្រុម​ឧកញ៉ា​គ្រឿង​ញៀន​ទៅ​តុលាការ​តែ​លើក​មក​ថ្ងៃ​នេះ

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ វិច្ឆិកា ២០១២ | ១៤:២៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
គឹម សារុំ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

គ្រឿងញៀនជាវត្ថុតាងដែលរឹបអូសបានពីផ្ទះឧកញ៉ាគ្រឿងញៀន តាន់ សេងហាក់ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com