ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​បន្ថយ​ទោស​ស្ត្រី វៀតណាម ម្នាក់​ពី​ជាប់​គុក ១៧ឆ្នាំ មក​នៅ​ត្រឹម ៨ ឆ្នាំ​វិញ

សាលា​ឧទ្ធរណ៍​បន្ថយ​ទោស​ស្ត្រី វៀតណាម ម្នាក់​ពី​ជាប់​គុក ១៧ឆ្នាំ មក​នៅ​ត្រឹម ៨ ឆ្នាំ​វិញ

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៩ ធ្នូ ២០១៣ | ១៤:០៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
លៀង សារិទ្ធ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទឹកធ្លាក់​ទាក់​ទាញ​ទេសចរ​រាប់ពាន់​នាក់​មក​លេង​ជារៀង​រាល់ថ្ងៃ​។

ស្ត្រីវៀតណាមជាប់ចោទពីបទជួញដូរមនុស្ស ពេលនាំឡើងតុលាការកំពូល គឹម សារុំ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com