ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អតីត​ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ភ្នំ​វល្លិ​ប្តឹង​មក​ឧទ្ធរណ៍​រឿង​ជម្លោះ​ដីធ្លី

អតីត​ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ភ្នំ​វល្លិ​ប្តឹង​មក​ឧទ្ធរណ៍​រឿង​ជម្លោះ​ដីធ្លី

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៩ វិច្ឆិកា ២០១២ | ១៥:៤៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
គឹម សារុំ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កំពតៈ អតីត​ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម​ភ្នំ​វល្លិ ២៦ គ្រួសារ បាន​ជំទាស់​និង​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​ទៅ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​តប​ទៅ​នឹង​សាលក្រម​សាលាដំបូង​ខេត្ត​កំពត​ដែល​សម្រេច​ឲ្យ​ពួក​គាត់​ចាញ់​ក្តី​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី និង​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ម្នាក់២​ឆ្នាំ និង​ឲ្យ​ចេញ​សំណង​រួម​១៨​លាន​រៀល ថែម​ទៀត។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com