ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រីករាយ​ចូលរួម​មហោស្រព​គីហ្សូណា​ជប៉ុន-កម្ពុជា​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​ថ្ងៃ​នេះ!

រីករាយ​ចូលរួម​មហោស្រព​គីហ្សូណា​ជប៉ុន-កម្ពុជា​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​ថ្ងៃ​នេះ!

សិល្បៈនិងសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ កុម្ភៈ ២០១៤ | ១៧:៣៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក ជា សុផារ៉ា ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់ ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com