ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សម្លៀក​បំពាក់​គ្រួសារ​ធ្វើ​ពី​សូត្រ​ខ្មែរ

សម្លៀក​បំពាក់​គ្រួសារ​ធ្វើ​ពី​សូត្រ​ខ្មែរ

សិល្បៈនិងសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ មករា ២០១៣ | ១៥:២០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កញ្ញា ម៉ាហ្គាលី អង់ ប៊ែរតុង អ្នកច្នៃម៉ូដកូនកាត់វៀតណាមបារាំង ដែលបង្កើតឈុតសម្លៀកបំពាក់គ្រួសារពីសូត្រខ្មែរសហការី

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com