ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ហាង​លក់​ពូក​ខ្នើយ​មក​ពី​កូរ៉េ​

ហាង​លក់​ពូក​ខ្នើយ​មក​ពី​កូរ៉េ​

សិល្បៈនិងសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ មករា ២០១៣ | ១៥:២០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ផលិតផលពូក ស្រោមពូក និងខ្នើយ មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដាក់តាំងលក់នៅភ្នំពេញ ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com