ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្ពុជា​និង​ថៃ​បាន​ឯកភាព​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច

កម្ពុជា​និង​ថៃ​បាន​ឯកភាព​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ មីនា ២០១៣ | ១៦:២៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករ​អូស​រទេះ​ដឹក​ទំនិញ​ឆ្លង​ពី​ទឹក​ដី​ថៃ​ចូល​មក​កម្ពុជា។

ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ពិភាក្សា​អស់​រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​និង​ថៃ​បាន​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ ដើម្បី​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា-ថៃ​ក្នុង​គោល​បំណង​លើក​កម្ពស់​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ការ​វិនិយោគ​រវាង​ប្រទេស​ជិត​ខាង​អាស៊ាន​បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មក​នេះ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com