ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​នាំ​ចេញ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម​ទៅ​ម៉ាឡេស៊ី​កើន​ខ្លាំង

ការ​នាំ​ចេញ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម​ទៅ​ម៉ាឡេស៊ី​កើន​ខ្លាំង

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៤ មីនា ២០១៣ | ១៦:២៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នកលក់អង្ករនៅក្នុងផ្សារនាទីក្រុងប៉ោយប៉ែតកំពុងអង្គុយរង់ចាំអតិថិជនbloomberg

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com