ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​កើន​១២៥%​ឆមាស​ទី១

ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​កើន​១២៥%​ឆមាស​ទី១

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:១៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Daniel de Carteret and ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បេក្ខនារី​សង្កាត់​អូរចារ​របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​កញ្ញា​ ស៊ិន ចាន់ពៅរ៉ូហ្សែត។

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​បាន​នាំ​ចេញ​អង្ករ​សរុប​១៧៥ ៩៥៩ តោន នៅ​ឆមាស​ទី​មួយ​កើន​១២៥ ភាគរយ ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ឆមាស​ទី​មួយ​ឆ្នាំ​មុន។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com