ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​លក់​វ៉េស្ប៉ា​នៅ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​កំពុង​កើន​ឡើង

ការ​លក់​វ៉េស្ប៉ា​នៅ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​កំពុង​កើន​ឡើង

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:១៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Anne Renzenbrink and ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក ឡេង ណារ៉ាត់ត្រា (កណ្ដាល) និង​លោក ម៉ារ៉ា វណ្ណា (រូប​ពាក់​អាវ​ក្រហម)៕ ស៊ូ វុទ្ធី​

ម៉ូតូ វេស្ប៉ាដែលគេចតនៅរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យ ឃុត សុភចរិយា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999