ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​អង្ករ​កម្ពុជា​ជាមួយ​ហ្វីលីពីន​មិន​ទាន់​ច្បាស់

កិច្ច​ព្រមព្រៀង​អង្ករ​កម្ពុជា​ជាមួយ​ហ្វីលីពីន​មិន​ទាន់​ច្បាស់

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ កក្កដា ២០១៣ | ១៤:១៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អាច​ជ្រមុជទឹក​រាក់ៗ​មិនដល់​មួយ​ម៉ែត្រ​មើល​ត្រី​បបែល​​។

ភ្នំពេញៈ ​កម្ពុជា​ និង​ហ្វីលីពីន​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ពិភាក្សា​គ្នា​លម្អិត​ ពី​បរិមាណ​ជាក់​ស្តែង​ និង​ពេល​វេលា​ជាក់​លាក់​ណា​មួយ​ក្នុង​ការ​នាំ​ចេញ​នៅ​ឡើយ​ទេ​បន្ទាប់​ ពីមាន​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​មក។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com