ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ចំណូល​ពន្ធ​ឆ្នាំ ​២០១៤ ​មាន​ជាង ​$​២ ​ពាន់​លាន

ចំណូល​ពន្ធ​ឆ្នាំ ​២០១៤ ​មាន​ជាង ​$​២ ​ពាន់​លាន

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៤ មករា ២០១៥ | ១១:៤៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​នៅ​កែង​មហាវិថី​សហព័ន្ធរុស្ស៊ី និង​ម៉ៅសេងទុង។

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​បាន​រកចំណូល​ពី​ការ​កៀរគរពន្ធ​បាន​ប្រមាណ​ជា​ជាង ​២​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៤ នៃ​ចំណូល​ជាតិ​សរុប ដែល​កើនឡើង​ជាង​ ២០​ ភាគរយ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​ កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៣​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com