ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ចំណូល​ពី​ការ​លក់​សំបុត្រ​ចូល​អង្គរ​ខ្ពស់​ជាង​តួលេខ​រដ្ឋាភិបាល

ចំណូល​ពី​ការ​លក់​សំបុត្រ​ចូល​អង្គរ​ខ្ពស់​ជាង​តួលេខ​រដ្ឋាភិបាល

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៧ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ បើ​តាម​ទិន្នន័យ​របស់​អាជ្ញាធរ​អប្សរា​ស្តីពី​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស ចូល​ទស្សនា​អង្គរវត្ត ហើយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញ​ថា ចំណូល​បាន​ពី​ការ​លក់​សំបុត្រ​ចូល​អង្គរវត្ត​នៅ​តែ​ខ្ពស់​ជាង​តួលេខ​ដែល អាជ្ញាធរ​អប្សរា​បាន​បង្ហាញ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com