ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​តម្លៃ​មាស​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ២៧ ភាគរយ

តម្លៃ​មាស​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ២៧ ភាគរយ

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៩ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:២៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

គ្រឿងអលង្ការដែលតាំងលក់ក្នុងហាងមួយនៅភ្នំពេញ ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com