ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទេសចរ​បរទេស​មក​កម្ពុជា​៥ខែ​កើន​ឡើង​២០​ភាគរយ

ទេសចរ​បរទេស​មក​កម្ពុជា​៥ខែ​កើន​ឡើង​២០​ភាគរយ

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១២ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:២៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​មក​ដល់​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៥​ខែ​ដំបូង​ឆ្នាំ​នេះ បាន​កើន​ឡើង​ដល់​១,៨​លាន​នាក់ គឺ​កើន​ឡើង​២០​ភាគរយ​ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ទៅ ដែល​ភាគ​ច្រើន​មក​ពី​តំបន់​អាស៊ី។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com