ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ២០១៤ ​មាន​ជាង ​$១៨ ​ពាន់​លាន

ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ២០១៤ ​មាន​ជាង ​$១៨ ​ពាន់​លាន

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០១ មករា ២០១៥ | ១២:៤៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ចាន់ មុយហុង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករ​កំពុង​ធ្វើការ​ក្នុង​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​សម្លៀកបំពាក់​មួយ​នៅ​ភ្នំពេញ។ សម្លៀកបំពាក់​ជា​ទំនិញ​ដែល​កម្ពុជា​នំា​ចេញ​ច្រើន​ជាង​គេ​។

ភ្នំពេញៈ ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​សរុប (ការ​នាំ​ចេញ និង​នាំចូល)​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ នេះ​មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ ១៨,១ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​កើន ​១៣,៨ ​ភាគរយ​ធៀប​នឹង​តម្លៃ​សរុប ​១៥,៩ ​ពាន់​លាន​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។ នេះ​បើ​យោងតាម​តួលេខ​បាន​ពី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com