ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​នាំចេញ​កៅស៊ូ​កើន​៣២%

នាំចេញ​កៅស៊ូ​កើន​៣២%

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៩ សីហា ២០១៣ | ១៥:៥០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
រ៉ាន់ រើយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ​ការ​នាំ​ចេញ​កៅ​ស៊ូ​ក្រែប​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​ពិភព​លោក​​នៅ​​​ឆមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០១៣ ​បាន​កើន​ឡើង​ជិត​​៣២​ភាគ​​​រយ​ បើ​​ធៀប​​​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពីឆ្នាំ​២០១២​។ ​

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com