ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​​​ក្រុមហ៊ុន Cellcard​បាន​លាឈប់​ពី​តំណែង

ប្រធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​​​ក្រុមហ៊ុន Cellcard​បាន​លាឈប់​ពី​តំណែង

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៩ មីនា ២០១៣ | ១៥:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ប្រធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត Cellcard លោក Kim Fikry ដែល​បាន​កាន់​តំណែង​រយៈ​ពេល​យូរ​នឹង​ចុះ​ពី​តំណែង​ក្នុង​ខែ​នេះ​ដោយ​សារ​តែ​មូល​ហេតុ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com