ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ចុះ​អនុស្ស​រណៈ​ជាមួយ​ប្រៃសណីយ៍​ថៃ

ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ចុះ​អនុស្ស​រណៈ​ជាមួយ​ប្រៃសណីយ៍​ថៃ

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៦ មីនា ២០១៣ | ១៦:៥៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ជា​សហគ្រាស​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​ដែល​គ្រោង​ចុះ​បញ្ជី​ក្នុង​ផ្សារ​ហ៊ុន​កម្ពុជា​ផង​នោះ​នឹង​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគ​យល់​គ្នា​ជាមួយ​ប្រៃសណីយ៍​ថៃ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិក​រវាង​ប្រទេស​ជិត​ខាង​អាស៊ាន​ពីរ​នេះ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com