ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មេ​ដឹក​នាំ GMS នឹង​អនុម័ត​គម្រោង​តម្លៃ $៥១ ពាន់​លាន

មេ​ដឹក​នាំ GMS នឹង​អនុម័ត​គម្រោង​តម្លៃ $៥១ ពាន់​លាន

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ ធ្នូ ២០១៤ | ០៩:១៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទិដ្ឋភាព​ផ្លូវ​ដែក​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះ​បង់​ចោល​កន្លង​មក។ ផ្លូវ​ដែក​ជា​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​និង​ចំណេញ​ច្រើន។

ភ្នំពេញៈ មេ​ដឹក​នាំ​នៃ​បណ្តា​ប្រទេស​មហា​អនុតំបន់​មេគង្គ (GMS) ទាំង ៦ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ នឹង​អនុម័ត​លើ​ក្របខ័ណ្ឌ​វិនិយោគ​មាន​តម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​ប្រហែល ៥១,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​សម្រាប់​គម្រោង​ជាង ១២៣ នៅ​ក្នុង​វិស័យ ១០ ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពី ៥ ដល់ ១០ ឆ្នាំ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com