ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ធ្វើ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​គ្រប់​គ្រងទៅ​លើ​តម្លៃ​ប្រេង​នៅ​កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ធ្វើ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​គ្រប់​គ្រងទៅ​លើ​តម្លៃ​ប្រេង​នៅ​កម្ពុជា

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ មករា ២០១៥ | ១០:៤៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Eddie Morton

ប្រធានបទផ្សេងៗ

តម្លៃ​ប្រេង​នៅ​ស្ថានីយ៍​ចាក់សាំង មួយ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន។

ភ្នំពេញៈ ​រដ្ឋា​ភិបាល​​កម្ពុជា​កំពុង​ពិចារ​ណា​បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ក្នុង​កិច្ចខិត​ខំ​ប្រឹងប្រែង​ក្នុង​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​ប្រេង​ពិ​ភពលោក​។​

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍