ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លោក Pily Wong៖ អ្នក​ខ្លះ​អះអាង​ថា​កម្ពុជា គឺជា​ទីផ្សារ​សេរី ខ្ញុំ​អាច​និយាយ​ថា​វា​គឺជា​ទីផ្សារ​ព្រៃ

លោក Pily Wong៖ អ្នក​ខ្លះ​អះអាង​ថា​កម្ពុជា គឺជា​ទីផ្សារ​សេរី ខ្ញុំ​អាច​និយាយ​ថា​វា​គឺជា​ទីផ្សារ​ព្រៃ

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៦ កុម្ភៈ ២០១៥ | ០៩:០៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក Pily Wong អនុ​ប្រធាន​សមាគមន៍​ឧស្សាហកម្ម​យាន​យន្ត​កម្ពុជា។

អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​កាល​ពីថ្ងៃ​ពុធ​បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្តី ប្រកាស​មួយ​សំដៅ​ទៅ​លើ​ការ​ពង្រឹង​នៃ​ការ​នាំ​ចូល​ទោចក្រ​យានយន្ត​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​មិន​មែន​ជា​ម្ចាស់ ឬ​ទទួល​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​ម្ចាស់​សិទ្ធិ​ផ្តាច់​មុខ​អាច​នាំ​ចូល​ទោចក្រ​យានយន្ត​ដែល​មាន​ម៉ាក​ជាប់​សិទ្ធិ​ផ្តាច់​មុខ​លើ​ការ​នាំ​ចូល និង​ចែកចាយ​ជា​ធរមាន​បាន​ទោចក្រ​យានយន្ត​ប្រភេទ​ប្រើ​រួច​ដែល​មាន​ឆ្នាំ​ម៉ូដែល​ផលិត​ទាប​ជាង​យ៉ាង​តិច ២ ឆ្នាំ​មុន​ឆ្នាំ​ចរន្ត​ប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះ​ទោចក្រ​យានយន្ត​ដែល​មាន​ម៉ាក​មិន​ជាប់​សិទ្ធិ​ផ្តាច់​មុខ ធុរជន​ទូទៅ​អាច​ធ្វើ​ការ​នាំ​ចូល​បាន​ជា​ធម្មតា ដោយ​មិន​កំណត់​លើ​ឆ្នាំ​ម៉ូដែល​ផលិត​ឡើយ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com