ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លោក Yunus៖ បង្វែរ​ប្រាក់​សប្បុរសធម៌​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ការ​វិនិយោគ

លោក Yunus៖ បង្វែរ​ប្រាក់​សប្បុរសធម៌​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ការ​វិនិយោគ

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៧ មីនា ២០១៤ | ១៥:៥១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Joe Freeman

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ លោក Muhammad Yunus អ្នក​ទទួល​បាន​ជ័យលាភី​ណូបែល​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​បិតា​ស្ថាបនិក​ផ្នែក​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​មួយ​នៅ ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើម​គិត​អំពី​ការ​បង្កើត​អ្វី​មួយ​ដែល​គេ​ហៅ​ថា ពាណិជ្ជកម្ម​សង្គម។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999