ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​វិស័យ​ឯកជន​នៅ​តែ​ប្រឈម​នឹង​តម្លៃ​អគ្គិសនី​ខ្ពស់

វិស័យ​ឯកជន​នៅ​តែ​ប្រឈម​នឹង​តម្លៃ​អគ្គិសនី​ខ្ពស់

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ កុម្ភៈ ២០១៧ | ១០:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kali Kotoski

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករ​កំពុង​រាយ​បណ្តាញ​អគ្គិសនី​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នា​ពេល​កន្លង​មក​។

ភ្នំពេញៈ ជាការ​លើក​ឡើង​ដដែល​ពី​វិស័យ​ឯកជន ដែល​នៅតែ​បង្ហាញ​ក្តីបារម្ភ​ពី​តម្លៃ​អគ្គិសនី​ដ៏​ខ្ពស់​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែលជា​ឧបសគ្គ​រយៈពេល​ក្នុងការ​ទាក់ទាញ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com