ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្តង់ដារ​ប្រហុក​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដើម្បី ធានា​គុណភាព​សម្រាប់​នាំ​ចេញ​ទៅ​ទីផ្សារ​ក្រៅ​ប្រទេស

ស្តង់ដារ​ប្រហុក​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដើម្បី ធានា​គុណភាព​សម្រាប់​នាំ​ចេញ​ទៅ​ទីផ្សារ​ក្រៅ​ប្រទេស

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ មករា ២០១៦ | ១០:៥៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ចេង សុខហ័ង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ការ​ប្រមូល​ផល​ត្រី​របស់​ប្រជា​នេសាទ​កន្លង​មក។ ត្រី​រៀល​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​ធ្វើ​ប្រហុក​។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ភ្នំពេញៈ​ ប្រហុក​ជា​អាហារ​ប្រពៃណី​ដ៏​ពេញ​និយម​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា ​ដែល​គេ​ធ្វើ​ឡើង​ទៅ​តាម​រដូវ​កាល​មួយ​ឆ្នាំ​ម្តង​ចន្លោះ​ពី​ខែធ្នូ ​ដល់​ខែ​មីនា។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com