ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្ត្រី ជាមួយ​នឹង​មហិច្ឆតា​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ​អាជីវកម្ម

ស្ត្រី ជាមួយ​នឹង​មហិច្ឆតា​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ​អាជីវកម្ម

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ មករា ២០១៥ | ១១:០១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ចាន់ មុយហុង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នកនាង​ ដែក ដារី នាយកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 360 Ads & Events ។ រូបថត ELI MEIXLER

ភ្នំពេញៈ ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​​ការ​កើន​ឡើង​​នូវក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​​ក្នុង​ស្រុក​ និង​អន្តរ​ជាតិ​​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ​​។ ​

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍