ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​ជំនាញ​ពិភាក្សា​គ្នា​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម​​បន្លែ​របស់​កម្ពុជា

អ្នក​ជំនាញ​ពិភាក្សា​គ្នា​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម​​បន្លែ​របស់​កម្ពុជា

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ កុម្ភៈ ២០១៦ | ១១:៤៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Ayanna Runcie

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ស្ត្រីម្នាក់កំពុងលាងបន្លែរបស់ខ្លួន ពី​ចំការ​ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​កណ្តាល។

ភ្នំពេញៈ ក្រុម​អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច មន្ដ្រី​រដ្ឋា​ភិបាល​ និង​​មេដឹក​នាំ​អាជីវ​កម្ម​​ជាច្រើន​រូប​កាល​ពីសប្តាហ៍​មុន​បាន​ពិភាក្សា​គ្នា​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​​យុទ្ធសាស្រ្ដបង្កើន​​ផលិត​ភាព​​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​​របស់​កម្ពុជា​។កិច្ច​ពិភាក្សា​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​គោល​នយោ​បាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​សប្តាហ៍មុន។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com