ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Agribuddy ទទួល​មូលនិធិ​$៧៣​ម៉ឺន

Agribuddy ទទួល​មូលនិធិ​$៧៣​ម៉ឺន

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ កុម្ភៈ ២០១៧ | ១០:០៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kali Kotoski

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ការ​ប្រមូល​ផល​ស្រូវ​របស់​កសិករ​ដោយ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ដើម្បី​បូត​កន្លង​មក។

ភ្នំពេញៈ AGRIBUDDY ជា​អាជីវកម្ម​ផ្តោត​លើ​បច្ចេកវិទ្យា​កសិកម្ម « agritech » មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​សៀមរាប បាន​ទទួល​មូលធន​វិនិយោគ​រួម ៧៣​ម៉ឺន​ដុល្លារ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​គម្រោង​កម្មវិធី​ជនបទ និង​ការ​បង្កើន​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com