ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​CIMB ដាក់​សំណើ​ច្របាច់​បញ្ចូល​គ្នា​ទៅ​ធនាគារ​ម៉ាឡេ

CIMB ដាក់​សំណើ​ច្របាច់​បញ្ចូល​គ្នា​ទៅ​ធនាគារ​ម៉ាឡេ

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៤ តុលា ២០១៤ | ០៩:០៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សាខា​ធនាគារ CIMB នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

ភ្នំពេញៈ ធនាគារ CIMB Group Holdings Berhad ជា​ធនាគារ​មេ​របស់​ធនាគារ CIMB (Cambodia) បាន​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា គេ​បាន​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ទៅ​ធនាគារ​កណ្ដាល​ម៉ាឡេស៊ី ហើយ​អំពី​ការ​ច្របាច់​បញ្ចូល​គ្នា​ជាមួយ​ធនាគារ RHB Capitial Berhad (RHB Capital) និង​ធនាគារ Malaysia Building Society Berhad (MBSB) ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដ៏​សំខាន់ និង​ជា​ធនាគារ​អ៊ិស្លាម​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​អាស៊ាន។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com