ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កោះ​បាលី​សម្អាត​សំណល់​ បន្ទាប់ពី​ការផ្ទុះ​ភ្នំភ្លើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ជើងហោះហើរ​ប្រមាណ ​៩០០ ​ត្រូវ​លុបចោល​

កោះ​បាលី​សម្អាត​សំណល់​ បន្ទាប់ពី​ការផ្ទុះ​ភ្នំភ្លើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ជើងហោះហើរ​ប្រមាណ ​៩០០ ​ត្រូវ​លុបចោល​

អន្តរជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៤ កក្កដា ២០១៥ | ០៩:២៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
AFP

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រុង​ដែន​ប៉ា​សារៈ ក្រុម​អាជ្ញាធរ​នៅ​ព្រលាន​អន្តរជាតិ​នៃ​កោះ​បាលី កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ បាន​ឡើង​យន្តហោះ​ទៅ​សម្អាត​សំណល់ ក្រោយពី​ជើងហោះហើរ​ប្រមាណ​៩០០ ត្រូវបាន​លុបចោល ឬ​ពន្យារ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ថ្មីៗ​នេះ ដោយសារ​ការផ្ទុះ​ភ្នំភ្លើង ដែល​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​ចលាចល​ពេលធ្វើ​ដំណើរ​នៅក្នុង​អំឡុង​រដូវ​សម្រាក​កម្សាន្ត​ដែល​មនុស្ស​ច្រើន​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com