ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ជើង​ហោះហើរ​ជាច្រើន ​ត្រូវ​ផ្អាក​ ខណៈ​ភ្នំភ្លើង​សុីលី​បន្ត​ព្រួស​ផេះ​

ជើង​ហោះហើរ​ជាច្រើន ​ត្រូវ​ផ្អាក​ ខណៈ​ភ្នំភ្លើង​សុីលី​បន្ត​ព្រួស​ផេះ​

អន្តរជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ មេសា ២០១៥ | ១១:៣១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
AFP

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បណ្តុំ​ផ្សែង​ដ៏​សម្បើម បាន​បន្ត​ព្រួស​ចេញ​ពី​ភ្នំភ្លើង​បាល់​ប៊ូកូ​របស់​សុីលី។ AFP

តំបន់​ប័រតូ វ៉ារ៉ាសៈ ផេះ​ដែល​កំពុង​ព្រួស​ពីភ្នំ​ភ្លើង​បាល់​ប៊ូ​កូ ពីថ្ងៃ​អាទិត្យ​ បាន​គំរាម​កំហែង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​អាកាស​ក្នុង​តំបន់​ និង​ក្រៅ​តំបន់​ជួប​បញ្ហា​ បន្ទាប់​ពី​វា​បាន​បង្ក​ការ​លុប​ចោល​ជើង​ហោះ​ហើរ​ក្នុង​ស្រុក​ និង​អន្តរជាតិ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ជាច្រើន។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com