ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី លោក វីដូដូ ប្រកាន់​ជំហរ​រឹងមាំ​លើ​ការ​ប្រហារ​ជីវិត

ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី លោក វីដូដូ ប្រកាន់​ជំហរ​រឹងមាំ​លើ​ការ​ប្រហារ​ជីវិត

អន្តរជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ មីនា ២០១៥ | ១១:៣៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
AFP

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ប្រធានា​ធិបតី ឥណ្ឌូនេស៊ី លោក ចូកូ វីដូដូ និយាយ​ទៅ​កាន់​អ្នក​កាសែត។ AFP

ក្រុង​ហ្សាការតាៈ ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី លោក ចូកូ វីដូដូ បាន​ការពារ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​លោក​ក្នុង​ការ​បដិសេធ​ការ​អត់ឱន​ទោស​ដល់​ជន​បរទេស​ដែល​មាន​ទោស​ស្លាប់​ពីបទ​រត់ពន្ធ​គ្រឿង​ញៀន ប៉ុន្តែ​បាន​និយាយ​ថា លោក​មិន​ទាត់​ចោល​ការ​លុប​ចោល​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​នៅ​ពេល​អនាគត​ទេ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com