មហាក្សត្រ​ប្រទេស​ហ្ស៊កដានីព្រះអង្គ Abdullah បាន​ប្រាប់​ប្រជាជាតិ​របស់​ទ្រង់​ថា​ វិបត្តិន​យោបាយ​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត​ប្រចាំទសវត្ស​ទាក់​ទិនការ​ចោទប្រកាន់​ថា​​ ព្រះអនុជ​ព្រះអង្គ​មាន​ទំនាក់ទំនង​​ជាមួយ​ភាគីបរទេស​ក្នុង​ឧបាយកល​បង្ក​អស្ថិរភាពក្នុងប្រទេស។

រដ្ឋាភិបាល​បានចោទ​ប្រកាន់​ព្រះអង្គម្ចាស់​ Hamzah (​អតីត​រាជ​ទាយាទ​ត្រូវ​បានតែងតាំង​ឱ្យ​ស្ន​ងរាជ្យ​កាលពី​ឆ្នាំ ២០០៤) ពីបទ​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ការ​ឃុបឃិត​ធ្វើ​ឱ្យ​អស្ថិរភាព​សន្តិសុខ​ក្នុងប្រទេស​ព្រមទាំង​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ មនុស្ស​យ៉ាងតិច​ ១៦​ នាក់​ ក្នុង​ករណី​នេះផង​ដែរ​។

យ៉ាងណាមិញ ​មហាក្សត្រ​ប្រទេស​ហ្ស៊កដានី ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ នេះ​បាន​អះអាង​ថា​ ទ្រង់​បាន​ចាត់​ចែង​ករណី​ទាំង​អស់​នេះ​ចប់​សព្វ​គ្រប់​ហើយ​។ ទ្រង់​ក៏​បាន​ធានា​ថា អ្វីៗត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​មក​សភាព​ដើម​វិញហើយ៕