ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ឥណ្ឌូនេស៊ីពង្រឹង​សន្តិសុខ​នៅក្នុង​តំបន់​ក្រហម​ភ្នំភ្លើង​

ឥណ្ឌូនេស៊ីពង្រឹង​សន្តិសុខ​នៅក្នុង​តំបន់​ក្រហម​ភ្នំភ្លើង​

អន្តរជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ មិថុនា ២០១៥ | ០៩:១៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
AFP

ប្រធានបទផ្សេងៗ

​ភ្នំភ្លើង​ស៊ីណា​ប៊ុង នៅ​កោះ​ស៊ូ​ម៉ា​ត្រា​ខាងជើង ព្រួស​ផេះ​ថ្មីៗ​នេះ​។ AFP

កោះ​ស៊ូ​ម៉ា​ត្រាៈ ក្រុម​អាជ្ញាធរ​បាន​បន្ត​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​នៅ​ជុំវិញ​ទីតាំង​តំបន់​ក្រហម ដែល​ព័ទ្ធ​ជុំ​​វិញ​ភ្នំភ្លើង​ស៊ីណា​ប៊ុង ក្នុង​រជ្ជកាល ការ៉ូ កោះ​ស៊ូ​ម៉ា​ត្រា​ភាគ​ខាងជើង ដើម្បី​ការពារ​ក្រុម​អ្នកស្រុក​ក្នុង​តំបន់ មិន​ឲ្យ​ចូលក្នុង​តំបន់​គ្រោះថ្នាក់​ទាំងនោះ​។​

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com