ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​ប្រជែង​តំណែង​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​កាន់​តែ​ខ្ពស់

ការ​ប្រជែង​តំណែង​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​កាន់​តែ​ខ្ពស់

របាយការណ៍​ពិសេស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៦ សីហា ២០១៣ | ១៦:៥១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា and ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍