ភ្នំពេញៈ លោក ប៉ាក សុខារ៉ាវុត អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី​មន្ដ្រីជាន់​ខ្ពស់​ទទួល​បន្ទុក​អនុវត្តន៍​ពិធី​សារ​ម៉ុងរ៉េអាល់ ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង​សិក្ខា​សាលាគយ​បៃតង ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​និងការរាយការណ៍​អំពី​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​សារធាតុ​បំផ្លាញស្រទាប់​អូហ្សូន និង​សារធាតុ​ហាយដ្រូហ្លុយ​អរ៉ូកាបូន (ODS/HFC) រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ​ទី១៣-១៧ ខែមីនា នៅទី​ក្រុង​ហាឡុង ប្រទេស​វៀតណាម។

ក្រសួង​បរិស្ថាន​បានឱ្យ​ដឹង​នាថ្ងៃ​ទី១៨ ខែមីនា ថា កិច្ចប្រជុំ​នេះ​បាន​ពិភាក្សា​លើ​ជម្រើស​នៃការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​សន្សំសំចៃ​ថាមពល និង​ឧបករណ៍​ដែលប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ដែលមាន​សក្តានុពល​កើនកម្ដៅ​ផែនដី​ទាប ក្នុងអំឡុង​ពេល​នៃ​ការអនុវត្ត​វិសោធនកម្ម​គីហ្គាលីនៃពិធី​សារ​ម៉ុងរ៉េអាល់ ស្តីពី​សារធាតុ​បំផ្លាញ​ស្រទាប់​អូហ្សូន។

ក្រសួង​បញ្ជាក់​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក​ថា៖«កិច្ចប្រជុំ​បានជំរុញ​បណ្តា​ប្រទេស​មិនបាន​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​លើ​វិសោធនកម្ម​ទីក្រុង​គីហ្គាលី​ជំរុញ​ដំណើរការ​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​ឱ្យ​ឆាប់ ដើម្បី​ទទួល​ជំនួយទាំង​ថវិកា​និង​បច្ចេកទេស​ក្នុងការរៀបចំ​ផែនការ​លុបបំបាត់​និង​កាត់បន្ថយ​ការប្រើប្រាស់​ហាយដ្រូ​ភ្លុយអរ៉ូកាបូន»។

កិច្ចប្រជុំ​បានពិភាក្សា​លើ​គម្រោង​នៃការផ្លាស់ប្តូរ​ប្រព័ន្ធ​ម៉ាស៊ីន​រថយន្ត​ដែលប្រើប្រាស់​សារធាតុ​ R-134a ទៅប្រើ​ប្រាស់​សារ​ធាតុ R-1234yf ដែលជា​សារធាតុ​មិនបំផ្លាញ​ស្រទាប់​អូហ្សូន។ កិច្ចប្រជុំ​ក៏បានលើក​ឡើង​ពី​បទ​ពិសោធន៍​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​មួយចំនួន​ដែលបាន​ចូលរួមអនុវត្តន៍​ផែនការ​លុបបំបាត់​សារធាតុ​ធ្វើ​ឱ្យ​ត្រជាក់​ដែលបាន​បញ្ចប់​នៅ​ឆ្នាំ២០១០។

លើសពី​នេះ កិច្ចប្រជុំ​បានពិភាក្សា​លើ​លទ្ធភាព​នៃការ​អនុវត្ត​គម្រោង​បំផ្លាញ​ចោល​សារធាតុ​បំផ្លាញ​ស្រទាប់​អូហ្សូន និង​បទ​ពិសោធន៍​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​ចូលរួម​ដែលបាន​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​អង្គការ​មូលនិធិ​ពហុភាគី​សម្រាប់​អនុវត្តន៍​ពិធី​សារ​ម៉ុងរ៉េអាល់​ពិនិត្យ​លើ​សំណើ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជំនួយថវិកា​និង​បច្ចេកទេស​ក្នុងការ​បំផ្លាញ​ចោល​សារធាតុ​បំផ្លាញ​ស្រទាប់​អូហ្សូន។

ជាមួយគ្នា​នេះ​ផងដែរ កិច្ចប្រជុំ​បានពិភាក្សា​អំពី​ការត្រួតពិនិត្យ​លើ​ទំនិញ​ដែលមាន​ហានិភ័យ ជាពិសេស​សារធាតុ​បំផ្លាញ​ស្រទាប់​អូហ្សូន និង​ប្រព័ន្ធ​នាំចូល នាំចេញ​សារធាតុបំផ្លាញ​ស្រទាប់​អូហ្សូន​តាម​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជ​តែមួយ​ជាតិ ប្រព័ន្ធ AZYCUDA និង​ប្រព័ន្ធ​នាំចូល ​តាម​អនឡាញ៕