ក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន កាលពី​ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី​ការធានា​រ៉ាប់រង​យានយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​អ្នក​ដំណើរ និង​ទំនិញ ដើម្បីបញ្ជ្រាប​ការយល់ដឹង និង​ជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​ចំពោះ​យានយន្ត​ដឹកជញ្ជូនឱ្យ​កាន់តែ​មានភាព​ល្អ​ប្រសើរ​នៅ​កម្ពុជា។

លោក ពៅ ម៉ាលី រដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បានលើក​ឡើង​ថា សិក្ខាសាលា​នេះធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​កាតព្វកិច្ច​ធានារ៉ាប់រង​លើ​យានយន្តដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ និង​ទំនិញ​នៅក្នុង​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា និង​ពិភាក្សា​ស្វែងយល់​អំពីអត្ថ​ប្រយោជន៍ ក៏ដូចជា​ដំណោះស្រាយ​លើ​បញ្ហា​ដែលបាន​ជួប​ប្រទះ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ និង​អ្នកផ្តល់​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​លើ​រថយន្ត​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​កន្លងមក។ សិក្ខាសាលា​នេះក៏​ដើម្បី​ប្រមូល​ជាធាតុ​ចូល​សម្រាប់​ក្រុម​ការងារ​អន្តរក្រសួង ឬផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធ​ពិនិត្យ និងពិភាក្សា​ឱ្យ​ការអនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ មាន​តម្លាភាព និងមាន​អភិបាលកិច្ច​ល្អ។

លោក​រដ្ឋ​លេខាធិការ បានគូស​បញ្ជាក់​ថា៖« ក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន គាំទ្រ​លើការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ការធានារ៉ាប់រង​លើ​យានយន្ត​ដឹក​ជញ្ជូន​អ្នក​ដំណើរ និង​ទំនិញ ហើយក្រសួង​ក៏បាន​ជំរុញ និងផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​ប្រតិបត្តិករ​ដឹកជញ្ជូន​តាមរយៈ​ការចេញ​សារាចរណែនាំ​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ធានា​រ៉ាប់រង​ភារកិច្ច​ទទួល​ខុសត្រូវ​យានយន្ត ឬធានា​រ៉ាប់រងតតិយ​ជន និង​កាតព្វកិច្ច​ធានា​រ៉ាប់រង​ការដឹក​ជញ្ជូន​អ្នក​ដំណើរ»។

លោកបាន​បន្តទៀត​ថា ដើម្បី​ឱ្យ​ការធានា​រ៉ាប់រង​យាន​យន្ត​ដឹក​ជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ និងទំនិញ អនុវត្ត​បាន​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ក្រសួង​សង្ឃឹម​ថា​កម្មវិធី​សិក្ខាសាលា​ថ្ងៃ​នេះ​នឹង​បានបញ្ជ្រាប​ការយល់​ដឹង និង​មាន​កិច្ចសហការ​យ៉ាងស្អិត​រមួត និង​សកម្ម​ពី​គ្រប់​ផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បី​ឱ្យការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធានា​រ៉ាប់រង​យានយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ និង​ទំនិញកាន់តែ​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ។

លោក ស៊ិន ចន្ធី ប្រធាន​សមាគម​ភ័ស្តុភារកម្ម​កម្ពុជា បានប្រាប់​ឱ្យដឹង​ថា ការប្រើប្រាស់​សេវាធានា​រ៉ាប់រង​យានយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​នេះ គឺមាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់ ដោយ​ហានិភ័យ​មួយចំនួន​ត្រូវបាន​កាត់បន្ថយ តាមរយៈ​ការធានា​រ៉ាប់រង​នេះ។

លោកបាន​បញ្ជាក់​ថា៖«ការប្រើប្រាស់​សេវា​ធានា​រ៉ាប់រង​យានយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​នេះ នៅតាម​បណ្តា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​មួយចំនួន គេបាន​អនុវត្ត​យូរ​មក​ហើយ ហើយ​សេវា​ធានា​រ៉ាប់រង បានក្លាយជា​សេវា​ចាំបាច់​មួយ ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​គ្រប់​មធ្យោបាយ​ទាំងអស់ ដែលនេះ​ជាការផ្តល់​ទំនុក​ចិត្ត​បន្ថែម​ដល់​អតិថិ​ជន»។

យោងតាម​របាយ​ការណ៍​ពីនិយ័តករ​ធានា​រ៉ាប់រង​កម្ពុជា នាពេល​បច្ចុប្បន្ន មាន​ចំនួន​ក្រុមហ៊ុនធានា​រ៉ាប់រង​នៅ​កម្ពុជា បានកើន​ដល់ ៤០ ក្រុមហ៊ុន ក្នុងនោះ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ទូទៅចំនួន ១៨ ក្រុមហ៊ុន ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​ចំនួន ១៤ ក្រុមហ៊ុន ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្នាត​តូច​ចំនួន ៧ និង​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​បន្ត​ចំនួន ១ ដែលកំពុង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​មាន​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​ប្រមាណ ៩៧៦ លានដុល្លារ​អាមេរិក និងមូលនិធិ​ភាគ​ហ៊ុនិក​ប្រមាណ ៤១៧ លានដុល្លារ​អាមេរិក៕