ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការវិវត្តន៍​ realme Number seires:realme 7 series ​បំពាក់​នូវ​កាមេរ៉ា​ 64MP Ultra Clear 4 ​គ្រាប់​បង្កើត​នូវ​ស្តង់ដារ​ថ្មី​សម្រាប់​ស្មាតហ្វូន​ដែលមាន​តម្លៃ​ $250 ​ឡើង

ការវិវត្តន៍​ realme Number seires:realme 7 series ​បំពាក់​នូវ​កាមេរ៉ា​ 64MP Ultra Clear 4 ​គ្រាប់​បង្កើត​នូវ​ស្តង់ដារ​ថ្មី​សម្រាប់​ស្មាតហ្វូន​ដែលមាន​តម្លៃ​ $250 ​ឡើង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៤ តុលា ២០២០ | ១១:៥៨

ចែករំលែក