ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សម្តេច ហេង សំរិន ផ្ដល់​លិខិត​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​ឯកឧត្តម​អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ចំពោះ​ការផ្ដល់​ជា​ជំនួយ​ដល់​ប្រជាជន​រងគ្រោះ​ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង

សម្តេច ហេង សំរិន ផ្ដល់​លិខិត​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​ឯកឧត្តម​អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ចំពោះ​ការផ្ដល់​ជា​ជំនួយ​ដល់​ប្រជាជន​រងគ្រោះ​ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ តុលា ២០២០ | ១៤:៣៥

ចែករំលែក