ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្ថានទូត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​ផ្តល់ជំនួយ​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

ស្ថានទូត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​ផ្តល់ជំនួយ​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ តុលា ២០២០ | ១២:០០

ចែករំលែក